Ex libris czy ekslibris?

Oba nazewnictwa są poprawne. Łaciński zwrot ex libris określa wykonaną i istniejącą grafikę w książce, natomiast słowo ekslibris kartkę lub narzędzie, w tym wypadku pieczątkę, jako narzędzie do jej stworzenia.


Warning: str_replace() expects at least 3 parameters, 2 given in /home/amb/public_html/wp-content/themes/WCM010005/footer.php on line 11
AMB ul. Ogrodowa 17 61-821 Poznań Tel.: 618 520 060 E-mail: uslugi@amb.net.pl NIP: 972 125 19 55